Termínem „samostatná odborná práce (SOP)“ se označuje písemné zpracování komplexního úkolu zaměřeného na prokázání všeobecných i odborných znalostí a dovedností, které úzce souvisejí s výkonem praktických činností v rámci daného oboru. Zadání samostatné odborné práce i pokyny pro její realizaci obdržely školy v lednu 2020. Žáci mají minimálně jeden měsíc na její zpracování.

Soutěž nejlepších samostatných odborných prací

Soutěž vyhlašuje každoročně CZVV (dříve NÚV) ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Školy mohou přihlásit do soutěže jednu až dvě vynikající práce z každého učebního oboru, jehož jednotné zadání obsahuje SOP. Autoři a autorky nejlepších prací získají prestižní ocenění Hospodářské komory ČR.

Obhajoba SOP u praktické zkoušky

Výsledky samostatné odborné práce se využívají při praktické zkoušce dvěma způsoby:

Prezentace a obhajoba práce Žák představuje písemné zpracování SOP zkušební komisi, vysvětluje a obhajuje způsob a postup navrženého řešení.
Zhotovení výrobku podle SOP Jestliže je SOP spojena s vypracováním praktického úkolu, vysvětluje a obhajuje rovněž způsob i výsledek jeho realizace.

Ve kterých oborech je SOP zařazena

 • 23-62-H/01 Jemný mechanik – hodinář
 • 23-65-H/02 Lodník
 • 29-54-H/01 Cukrář
 • 31-58-H/01 Krejčí
 • 36-66-H/01 Montér suchých staveb
 • 41-51-H/02 Včelař
 • 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář
 • 65-51-H/01 Kuchař – číšník, zaměření pohostinství
 • 65-51-H/01 Kuchař – číšník, zaměření kuchař
 • 65-51-H/01 Kuchař – číšník, zaměření číšník
 • 66-53-H/01 Operátor skladování
 • 69-51-H/01 Kadeřník
 • 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
 • 82-51-H/04 Umělecký keramik
 • 82-51-H/06 Umělecký štukatér
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo