Závěrečná zkouška

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vyhodnotilo ve spolupráci s Hospodářskou komorou devátý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP).

Závěrečné posouzení zaslaných SOP se uskutečnilo dne 10. září 2020 a bylo vybráno 28 nejlepších prací z různých oborů a škol. Jejich autoři prokázali vysokou odbornou úroveň, schopnost uplatnit tvůrčím způsobem své teoretické znalosti a také to, že dokáží svůj úkol přitažlivě zpracovat na počítači (viz Vyhodnocení soutěže SOP).

Ve školním roce 2019/2020 bylo do soutěže přihlášeno celkem 71 samostatných odborných prací z deseti oborů či zaměření: Cukrář (15 prací), Kuchař – číšník (12 prací), Kuchař (10 prací), Číšník (11 prací), Kadeřník (9 prací), Krejčí (6 prací), Operátor skladování (2 práce), Montér suchých staveb (2 práce), Umělecký kovář a zámečník, pasíř (2 práce), Umělecký keramik (2 práce). Školy mohly do soutěže přihlásit jednu až dvě vynikající práce z patnácti učebních oborů, jejichž jednotná zadání obsahují SOP.

Kvůli zavřeným školám v důsledku pandemie měli žáci ztížené podmínky, přesto je počet prací v soutěži nepatrně vyšší než loni, kdy se zúčastnilo 70 žáků. V předcházejících letech se počet přihlášených pohyboval mezi 70 až 119 žáky. Změna oproti minulému období se týká také formy soutěžících prací. SOP zařazené do soutěže nemusely být vytištěné jako v minulých letech, školy je posílaly do CZVV v elektronické podobě.

Všechny práce přihlášené do soutěže byly napřed posouzeny externími hodnotiteli, a to buď odborným garantem oboru z Národního pedagogického institutu ČR, nebo zástupcem ze školy či odborníkem z praxe. Na základě jejich doporučení pak rozhodovala hodnoticí komise, která vzhledem k epidemiologické situaci zasedala v užším složení.

Z důvodu epidemie se letos také neuskuteční slavnostní vyhlášení nejlepších absolventů středních škol, které pořádá Hospodářská komora ČR vždy na podzim. Autoři oceněných prací však dostanou certifikát o svém úspěchu podobně jako dosud. Čestné uznání ale dostanou tentokrát i ti, jejichž SOP se neumístily. Toto ocenění získají právě s ohledem na nestandardní podmínky, v nichž museli své práce připravit. Přitom i přesto vznikly SOP, které jsou kvalitní a nezadají si s těmi, které byly vytvořeny v minulých letech.

 

 

Centrum se školami projednávalo podobu banky úkolů ve vybraných oborech

04.05.2021

Na konci dubna byly uspořádány porady se zástupci škol k nově vytvářeným bankám úkolů pro obory Klempířské práce ve stavebnictví, Elektromechanik pro zařízení a přístroje a Umělecký truhlář a řezbář.

... více

Pro obor Umělecký kovář a zámečník, pasíř je připravována banka úkolů

27.04.2021

Zástupci škol byli seznámeni s návrhem struktury a obsahu jednotlivých oblastí připravované banky úkolů na poradě konané 21. dubna 2021.

... více

Závěry z porady se školami o závěrečné zkoušce v oboru Podkovář a zemědělský kovář

26.04.2021

Na základě porady, která se uskutečnila 22. dubna 2021, vznikne v oboru banka úkolů pro písemnou zkoušku.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo