Žáci mohou skládat písemné zkoušky na počítači v těch oborech vzdělání, pro které byla vytvořena banka úkolů.Tyto banky úkolů vznikají postupně a při jejich vytváření je zároveň revidován obsah jednotného zadání pro písemnou zkoušku. V současnosti jde o všechny obory, které navštěvuje velké množství žáků, a o většinu oborů ostatních. Týká se to oborů vzdělání kategorie H i E.

V případě, že banka úkolů již existuje, může se škola sama rozhodnout, zda uspořádá písemnou zkoušku na počítači, či ji žáci budou psát na papír jako dosud. V každém případě je ale žákům z banky úkolů generováno zadání.

Využití bank úkolů

Banky úkolů se využívají nejenom přímo pro uspořádání písemné zkoušky na počítači. V určitých obdobích se zde nabízejí také pilotáže, díky nimž si školy mohou systém elektronických písemek vyzkoušet nanečisto.

Další důležitou alternativou jsou cvičné úlohy, které obsahují příklady pro práci s grafickým editorem a další úkoly různého typu. Žáci si tak mohou v průběhu školního roku procvičit to, co by jim při samotné e-zkoušce mohlo dělat problémy.

Zadávání témat pro písemnou zkoušku na počítači

V případě elektronické formy (na počítači) se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné téma z banky úkolů. Počítač náhodně vybere z každé oblasti otevřené úkoly, případně testové otázky. Úkoly jsou vybrány tak, že součet jejich bodové hodnoty se rovná hodnotě oblasti.

Počet generovaných témat při jednom generování (generování lze opakovat)

  • Vychází z počtu žáků (součet chlapců a dívek) zadaného při registraci oboru.
  • Limit maximálního počtu vygenerovaných témat se rovná dvojnásobku zaregistrovaných žáků.
  • Pokud škola uvede při registraci více než 18 žáků, může generovat maximálně 35 témat.
  • Pokud škola uvede nulový počet žáků nebo pouze jednoho žáka, může vygenerovat maximálně 3 témata.
  • U oborů se zaměřením se limit maximálního počtu témat týká součtu témat za všechna zaměření, která škola požaduje.

Podrobné informace, jak uspořádat písemnou zkoušku na počítači, naleznete v metodické informaci Písemná zkouška na počítači. Praktický návod pro správce školních sítí, hodnotitele a další učitele.  [PDF, 2,04 MB]

 

 

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo