V návaznosti na vyhlášení zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, se některé podmínky konání závěrečné zkoušky upravují dle ustanovení tohoto zákona. Aktuální informace o přijatých změnách naleznete v příslušných sekcích tohoto webu, ve znění samotného zákona a prováděcí vyhlášky.

Od školního roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.

Podstatou závěrečné zkoušky jsou jednotná zadání, která jsou připravována pro každý obor vzdělání kategorie H i E.

Termín konání

V souladu s ustanovením zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, lze závěrečnou zkoušku konat od 1. června 2020. Dílčí zkoušku konanou formou praktické zkoušky lze konat i dříve. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy.

K závěrečné zkoušce bude připuštěn každý žák posledního ročníku střední školy oboru vzdělání, který se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dále bude k závěrečné zkoušce připuštěn i ten, kdo je oprávněn konat opravnou nebo náhradní zkoušku.

Jednotná zadání jsou pro školy zpřístupňována prostřednictvím informačního systému.

Termíny související se závěrečnými zkouškami v učebních oborech

Leden Zveřejnění témat pro samostatné odborné práce – učitelé zadají tato témata žákům třetích ročníků v 15 oborech či zaměřeních
Únor Testování elektronické zkoušky
Březen Zpřístupnění jednotných zadání pro termín ZZ v červnu
Vyhlášení soutěže SOP
 Další termíny závěrečné zkoušky budou stanoveny v návaznosti na obnovení osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo