Od školního roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.

Podstatou závěrečné zkoušky jsou jednotná zadání, která jsou připravována pro každý obor vzdělání kategorie H i E.

Závěrečná zkouška se skládá ze tří částí. Základní termín pro skládání závěrečné zkoušky je vždy v červnu. Další termíny organizují školy v září a v prosinci, pokud mají žáky, kteří u zkoušky v červnovém termínu neuspěli nebo zkoušku z vážných důvodů nemohli konat.

  • Školy organizují jednotlivé zkoušky v tomto pořadí: písemná, praktická, ústní. Žáci vykonají závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykonají všechny zkoušky, které jsou její součástí.
  • Žáci třetích ročníků učebních oborů jsou připuštěni k závěrečné zkoušce, když úspěšně ukončí své vzdělávání ve 3. ročníku.
  • Zářijový a prosincový termín závěrečné zkoušky jsou termíny opravné a náhradní.
  • Žáci učebních oborů mají právo na dva opravné termíny závěrečné zkoušky. Znovu skládají pouze tu zkoušku, u níž neuspěli. Žáci mohou závěrečnou zkoušku vykonat nejpozději do 5 let od data, kdy přestali být žáky školy.

Jednotná zadání jsou pro školy zpřístupňována prostřednictvím informačního systému.

Termíny související se závěrečnými zkouškami v učebních oborech

Leden Zveřejnění témat pro samostatné odborné práce – učitelé zadají tato témata žákům třetích ročníků v 15 oborech či zaměřeních
Únor Testování elektronické zkoušky
Březen Zpřístupnění jednotných zadání pro termín ZZ v červnu
Vyhlášení soutěže SOP
Červen Základní termín ZZ – v průběhu celého června v pořadí: 
   – písemná zkouška 
   – praktická zkouška 
   – ústní zkouška
Uzávěrka soutěže SOP
Červenec – Srpen Vyhodnocení zpětné vazby ze škol
Úprava JZ podle připomínek zpětné vazby
Vyhodnocení soutěže SOP
Zpřístupnění jednotných zadání pro zářijový termín ZZ
Září Opravný a náhradní termín ZZ v průběhu celého září
Říjen Hospodářská komora ČR odmění autory nejlepších SOP
Vyhodnocení zpětné vazby ze škol – zářijový termín
Září – Prosinec Série porad zástupců škol a pracovníků CZVV k jednotným zadáním vybraných oborů
Úprava a aktualizace JZ podle zpětné vazby a podle výsledků porad
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo