Doporučení k přípravě škol a žáků na závěrečnou zkoušku za současné situace  

Doporučení ke zpracování SOP

Pokyny pro realizaci SOP a pokyny pro žáky (zejména termíny, způsob přidělení tématu, atp.) škola upraví podle svých možností a podmínek.

V oboru 69-51-H/01 Kadeřník škola zadá písemné zpracování SOP bez fotografií modelů. Fotografie modelů budou případně pořízeny u praktické zkoušky. 

Příprava žáků na ústní zkoušku

Doporučujeme školám, aby žákům poskytly témata ústní zkoušky k samostatné domácí přípravě. Témata ústní zkoušky je možno žákům rozeslat emailem, nebo prostřednictvím školního intranetu.

Příprava žáků na písemnou zkoušku Doporučujeme školám, aby žákům poskytly sadu témat písemné zkoušky k samostatné domácí přípravě, a to emailem nebo prostřednictvím školního intranetu. U oborů, kde se témata generují z banky úkolů, škola vygeneruje témata v pdf formátu pro žáky. Počet vygenerovaných témat závisí na rozsahu tématu, počtu žáků, kteří se připravují na písemnou zkoušku, a podmínkách školy. U oborů s nabídkou hotových témat škola vybere nejméně 3 témata v pdf formátu pro žáky.

Abychom usnadnili přípravu závěrečné zkoušky ve školách, připravili jsme metodickou publikaci Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Další metodická pomůcka se týká elektronické písemné zkoušky.

Metodickou pomoc mohou školám prostřednictvím e-mailu poskytnout také přímo pracovníci CZVV, kteří mají na starosti závěrečnou zkoušku. Můžete se na ně obrátit i s požadavkem na technickou pomoc – všechny potřebné údaje najdete v sekci Kontakty na tým ZZ.

Metodické publikace

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo