V řadě škol nepracuje s jednotnými zadáními závěrečných zkoušek (JZZZ) ředitel školy, ale pověří pedagogy, kteří připravují závěrečné zkoušky. Ti se pak stanou oprávněnými osobami a mohou se do informačního systému přihlásit týmiž přístupovými údaji, které jim poskytne ředitel.

Ředitel školy odpovídá za bezpečné nakládání s jednotným zadáním. Vhodným způsobem, jak zajistit, aby s JZZZ manipulovaly jen oprávněné osoby, může být například vedení bezpečnostního protokolu.

Pro bezpečnou manipulaci s jednotným zadáním je třeba dodržovat následující pravidla:

  • Informace obsažené v JZZZ mohou být zpracovávány pouze na klientských počítačích se strukturou systému souborů NTFS (tedy Windows NT a novější).
  • Uživatelský účet na počítači, kde se zpracovávají tyto informace, musí být nastaven tak, aby splňoval pravidla bezpečnosti a ochrany informací, např. po 15 minutách nečinnosti musí dojít k uzamknutí počítače; heslo nesmí být založeno na skutečnosti, kterou může někdo získat z osobních informací (jméno, datum narození apod.), minimální délka hesla je 8 znaků; na počítači musí být funkční antivirový software.
  • Počítač, na kterém je aktivní účet s přístupem k jednotnému zadání, musí být pod bedlivou kontrolou. Jednotné zadání se nesmí odesílat e-mailem ani jinými prostředky.
  • Jednotné zadání je vždy nutné stáhnout na řádně označený flash disk, který je vyhrazen pouze k tomu účelu a je k dispozici pouze oprávněným osobám.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo