Písemná zkouška obsahuje převážně otevřené úkoly a asi v polovině oborů obsahuje písemná zkouška také test. V rámci kritérií a pravidel pro hodnocení písemné zkoušky je v jednotném zadání uvedeno, jak se výsledky testu promítnou do její klasifikace.

Forma písemné zkoušky

Písemná zkouška může mít v současnosti dvě formy – písemnou (na papír) a elektronickou. Aby se mohly zkoušky psát na počítači, musí být napřed vytvořena banka úkolů. Tato banka vzniká postupně pro jednotlivé obory vzdělání.

  • Pokud banka zatím není připravena, žáci konají písemnou zkoušku na papíře.
  • V oborech vzdělání, kde je banka již vytvořena, si mohou školy vybrat, zda provádět písemnou zkoušku na počítači nebo na papíře. V každém případě jsou ale žákům generována témata počítačem z banky úkolů.

Délka písemné zkoušky

Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut. U písemné zkoušky na počítači je tato doba nastavena automaticky. U písemné zkoušky na papíře se do této doby nezapočítává čas nezbytný pro přidělení témat žákům. Čas pro napsání zkoušky může být žákům se speciálními vzdělávacími potřebami prodloužen – viz Závěrečná zkouška pro žáky se SVP.

Kritéria a pravidla hodnocení

Ke každému tématu jsou stanovena podrobná kritéria a pravidla hodnocení založená na systému bodového hodnocení a převodu bodů na klasifikaci. Při klasifikaci je nutné dodržet stanovené rozsahy bodů. Žák bude klasifikován nedostatečně, pokud při řešení tématu písemné zkoušky nedosáhne 45 procent bodů v oborech vzdělání kategorie H a pokud nedosáhne 30 procent bodů v oborech vzdělání kategorie E.

Správná řešení

V jednotném zadání všech oborů jsou zpracována správná (vzorová) řešení úkolů. Ta mohou učitelé využít pro hodnocení a přitom berou v úvahu, že se nejedná o závaznou odpověď, nýbrž o příklad (vzor) řešení.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo