Inovace témat i struktury jednotných zadání probíhá průběžně na základě připomínek ze škol. Pedagogové mohou dávat své podněty prostřednictvím zpětné vazby po každém termínu závěrečné zkoušky a také přímo při poradách, které CZVV pořádá k jednotlivých oborům a kde probíhají konzultace mezi zástupci škol vyučujících daný obor s pracovníky CZVV. V jednotlivých záložkách naleznete přehled výstupů z porad se zástupci škol, které vyučují žáky v příslušných oborech vzdělání.

Tiskař na polygrafických strojích

Porada škol k JZZZ k 34-52-H/01 se uskutečnila 20.3.2024

Provozní služby

Porada škol k JZZZ k 69-54-E/01 se uskutečnila 19.3.2024

Operátor skladování

Porada škol k JZZZ k 66-53-H/01 se uskutečnila 15.2.2024

Potravinářské práce

Porada škol k JZZZ k 29-51-H/02 se uskutečnila 9.1.2024

Knihařské práce

Porada škol k JZZZ k 34-57-E/01 se uskutečnila 5.12. 2023

Pečovatelské služby

Porada škol k JZZZ k 75-41-E/01 se uskutečnila 29.11. 2023

 Zahradnické práce

Porada škol k JZZZ k 41-52-E/01 se uskutečnila 29.11. 2023

Tesařské práce

Porada škol k JZZZ k 36-64-E/01 se uskutečnila 22.11. 2023

Zemědělské práce

Porada škol k JZZZ k 45-51-E/01 se uskutečnila 14.11. 2023

Zedník, zaměření obkladač

Porada škol k JZZZ k 36-67-H/01 se uskutečnila 7.11. 2023

Zahradnická výroba

Porada škol k JZZZ k 41-52-H/02 se uskutečnila 31.10.2023

Elektromechanik

Porada škol k JZZZ k 26-52-H/01 se uskutečnila 19.10.2023

Vlásenkář a maskér

Porada škol k JZZZ k 82-51-H/05 se uskutečnila 18.10.2023

Instalatér

Porada škol k JZZZ k 36-52-H/01 se uskutečnila 17.10.2023

Operátor skladování

Porada škol k JZZZ k 66-53-H/01 se uskutečnila 11.10.2023

Zednické práce

Porada škol k JZZZ k 36-57-E/01 se uskutečnila 10.10.2023

Klempíř

Porada škol k JZZZ k 23-55-H/01 se uskutečnila 3.10.2023

Rybář

Porada škol k JZZZ k 41-53-H/01 se uskutečnila 14.9..2023

Řezník - uzenář

Porada škol k JZZZ k 29-56-H/01 se uskutečnila 13.9.2023

Kominík

Porada škol k JZZZ k 36-56-H/01 se uskutečnila 12.9.2023

Opravářské práce

Porada škol k JZZZ k 41-55-E/01 se uskutečnila 30.8.2023

Práce ve stravování

Porada škol k JZZZ k 65-51-E/02 se uskutečnila 30.5.2023

Čalounická výroba

Porada škol k JZZZ 33-56-E/01 se uskutečnila 16. května 2023.

Sportovní a rekondiční masér

Porada škol k JZZZ 69-53-H/01 pro školní rok 2023/2024 se uskutečnila dne 16.5.2023

Malířské a natěračské práce

Porada škol k JZZZ pro školní rok 2023/2024 se uskutečnila dne 15.5.2023

Šití prádla

Závěry z porad škol 25. dubna a 2. května 2023 k revizi JZZZ 31-52-E/02 pro termín ZZ červen 2024

Prodavač

66-51-H/01 Prodavač – porada škol k tématům praktické zkoušky se uskutečnila dne 10.5.2023

Reprodukční grafik

Porada škol k JZZZ 33-53-H/01 Reprodukční grafik se uskutečnila 3. května 2023.

Knihař

25.. dubna proběhla porada se zástupci škol, kteří se seznámili s aktuálním stavem jednotného zadání v oboru vzdělávání JZZZ
34-57-H/01 Knihař

Kameník

Porada škol k JZZZ 36-54-H/01 Kameník se uskutečnila 4. dubna 2023.

Montér suchých staveb

11. dubna proběhla porada odborníků, ktří se seznámili s aktuálním stavem jednotného zadání v oboru vzdělávání JZZZ 36-66-H/01 Montér suchých staveb

Pekař

Cílem porady bylo seznámení odborníků ze škol, které vyučují obor vzdělání Pekař, s aktuálním stavem jednotného zadání.

Elektrotechnické a strojně montážní práce

Předmětem porady škol, která se konala 29. března, byla nová banka úkolů pro písemnou zkoušku.

Tesař

22. března proběhla porada škol k JZZZ 36-64-H/01 Tesař, která byla zaměřena na praktickou zkoušku. Závěry z porady ke stažení.

Kuchař-číšník

15.2. a 16.2. 2023 CZVV uspořádal dvě samostatné konference přes Teams pro školy k JZZZ pro obor vzdělání Kuchař-číšník k aktualizaci obsahu závěrečných zkoušek. Prezentace z konference o změnách je ke stažení zde. Konference se zúčastnilo celkem 120 odborných učitelů.

Chemik - laborant

Porada škol k jednotnému zadání závěrečné zkoušky v oboru vzdělání 28-52-H/01 Chemik-laborant se uskutečnila 15. prosince 2022. Závěry z porady budou aplikovány ve školním roce 2022/2023 a i v roce 2023/2024.

Opravář lesnických strojů

Porada škol k jednotnému zadání závěrečné zkoušky v oboru vzdělání 41-56-H/02 Opravář lesnických strojů se uskutečnila 12. prosince 2022. Závěry z porady budou aplikovány ve školním roce 2023/2024.

Zahradnické práce

Porada škol k jednotnému zadání závěrečné zkoušky v oboru vzdělání 41-52-E/01 Zahradnické práce se uskutečnila 9. prosince 2022. Závěry z porady budou aplikovány již ve školním roce 2022/2023. 

Kadeřník

Porada škol k jednotnému zadání závěrečné zkoušky v oboru vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník se uskutečnila 25. října 2022. Závěry z porady budou aplikovány již ve školním roce 2022/2023.

Truhlář

Již čtvrté setkání zástupců vybraných škol vyučujících obor vzdělání Truhlář se uskutečnilo 18. 10. 2022. Účastníkům bylo představeno aktualizované téma SOP Truhlář a v souladu s ním aktualizované téma praktické zkoušky s názvem Truhlářský výrobek.

Opravář zemědělských strojů

Porada se školami proběhla 11. října 2022. Cílem schůzky byla celková revize zadání závěrečné zkoušky v oboru vzdělání 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů na základě připomínek ze škol a konzultace změn v podobě jednotných zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2022/2023. Setkání se zúčastnilo 44 z 62 pozvaných škol. 

Zlatník a klenotník, Umělecký keramik a Vlásenkář a maskér

Porada se školami k Dějinám umění v rámci závěrečných zkoušek se uskutečnila 31. srpna 2022. V rámci setkání byla řešena podoba závěrečné zkoušky v oborech vzdělání 82-51-H/03 Zlatník a klenotník, 82-51-H/04 Umělecký keramik a 82-51-H/05 Vlásenkář a maskér.

Mechanik plynových zařízení

Porada škol k nově vznikající bance úkolů pro písemnou zkoušku v oboru vzdělání 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení se uskutečnila 17. května 2022.

Umělecký truhlář a řezbář

Další porada škol v rámci oboru vzdělání 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář se uskutečnila 12. května 2022 a byla zacílena na zavedení samostatné odborné práce do praktické zkoušky.

Kadeřník

Porady o podobě jednotného zadání závěrečné zkoušky (JZZZ) v oboru Kadeřník se 27. dubna 2022 zúčastnilo 70 zástupců ze 78 pozvaných škol, osloveny byly všechny školy vyučující obor vzdělání. Porada se věnovala úpravám JZZZ pro školní rok 2022/2023.

Stravovací a ubytovací služby

Porada o závěrečné zkoušce v oboru 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby se konala 6. ledna 2022 za účasti zástupců 18 středních škol vyučujících obor. Na schůzce byly prezentovány připomínky škol k některým částem závěrečné zkoušky, na jejichž základě byly navrhnuto několik úprav v zadání písemné a ústní zkoušky.

Bižuterní výroba

Porada se zástupci 2 škol na téma vzniku banky úkolů pro obor 28-63-E/01 Bižuterní výroba se konala 6. prosince 2021 elektronickou formou. S účastníky porady byl diskutován budoucí model banky úkolů, jež by měla být poprvé použita ve školním roce 2022/2023.

Stavební práce

Dne 15. listopadu 2021 se uskutečnila porada škol k JZZZ pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce. Jejím cílem bylo představení aktuálně platné banky úkolů písemné zkoušky pro školní rok 2021/2022.

Truhlář

Ve čtvrtek 11. listopadu CZVV uspořádalo konferenci, v jejímž rámci se propojilo 105 zástupců z 85 škol, které vyučují obor vzdělání 33-56-H/01 Truhlář. Hlavním cílem konference bylo představení změn v JZZZ – banky úkolů pro písemnou zkoušku, tématu samostatné odborné práce, které bude nově zavedeno u tohoto oboru, a nového tématu praktické zkoušky spojené s tématem SOP.

Lesnické práce

Ve čtvrtek 21. října 2021 se uskutečnila z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání elektronickou formou porada škol k JZZZ v oboru Lesnické práce. Hlavním bodem porady byla revize banky úkolů pro školní rok 2021/2022.

Obráběč kovů

Porada škol k JZZZ v oboru Obráběč kovů se uskutečnila 20. října 2021 z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání elektronickou formou. Hlavním bodem porady byla revize témat ústní zkoušky pro školní rok 2021/2022.

Zemědělec-farmář

Porada CZVV se zástupci 20 škol s oborem Zemědělec-farmář proběhla elektronicky14. října 2021. V rámci porady bylo schváleno několik budoucích úprav banky úkolů v tomto oboru vzdělání.

Zpracovatel přírodních pletiv

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání uspořádalo 12. října 2021 poradu škol k JZZZ v oboru Zpracovatel přírodních pletiv. Hlavním bodem porady byla témata praktické zkoušky.

Prodavačské práce

Dne 6. října 2021 se uskutečnila porada CZVV se školami k JZZZ v oboru vzdělání Prodavačské práce. Hlavním bodem porady byla revize banky úkolů pro školní rok 2021/2022, která se bude týkat oblasti Zbožíznalství II.

Elektrikář a Elektrikář-silnoproud

Ve čtvrtek 27. května 2021 se přes MS Teams uskutečnila porada k JZZZ oborů Elektrikář a Elektrikář - silnoproud. Setkání se zúčastnilo 39 zástupců z 25 škol, které vyučují oba dva uvedené obory vzdělání. Hlavním cílem porady bylo seznámení účastníků s připomínkami škol, strukturou a obsahem jednotlivých oblastí banky úkolů pro písemnou zkoušku a sestavení autorského týmu k aktualizaci a úpravě úkolů a testových otázek a dosažení shody na min. společném základu. 

Truhlář

Dne 14. května 2021 se uskutečnilo druhé setkání zástupců škol s největším počtem žáků v oboru vzdělání 33-56-H/01 Truhlář. Setkání navázalo na poradu škol ze dne 11. prosince 2020 a jeho hlavním bodem byla prezentace nově vytvořeného tématu Samostatné odborné práce (SOP) Truhlář a s ní spojeného tématu praktické zkoušky Truhlářský výrobek. V průběhu školního roku 2021/2022 plánuje CZVV uspořádat konferenci pro všechny školy, na které představí již finální podobu SOP a jejího napojení na praktickou zkoušku ve školním roce 2022/2023.

Podlahář

Porada škol k nové bance úkolů pro písemnou zkoušku v oboru vzdělání 36-59-H/01 Podlahář se uskutečnila distanční formou dne 10. května 2021.

Zápis z porady naleznete zde  [PDF, 137 kB]

Umělecký truhlář a řezbář

Porada škol k nové bance úkolů pro písemnou zkoušku – JZZZ Umělecký truhlář a řezbář se uskutečnila dne 28. dubna 2021.

Závěry z porady naleznete zde  [PDF, 173 kB]

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Porada zástupců škol s CZVV k nově vytvářené bance úloh pro písemnou zkoušku oboru vzdělání 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje se uskutečnila dne 27. dubna 2021.

Zápis a prezentace z porady jsou k dispozici v níže uvedených odkazech:

Klempířské práce ve stavebnictví

Porada škol k nově vytvářené bance úkolů pro písemnou zkoušku pro JZZZ Klempířské práce ve stavebnictví se uskutečnila 26. dubna 2021.

Zápis z porady je k dispozici zde  [PDF, 158 kB]

Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Porada se školami k nově vytvářené bance úkolů pro písemnou zkoušku pro JZZZ Umělecký kovář a zámečník, pasíř se uskutečnila 21. dubna. 2021.

Zápis z porady naleznete zde  [PDF, 178 kB]

Podkovář a zemědělský kovář

Porada škol k nově vytvářené bance úkolů pro písemnou zkoušku pro JZZZ Podkovář a zemědělský kovář se uskutečnila 22. dubna 2021.

Zápis z porady je k dispozici zde  [PDF, 275 kB]

Podlahářské práce

Porada se zástupci škol k nově vytvářené bance úkolů, která nahradí od roku 2022 stávající témata písemné zkoušky pro obor Podlahářské práce, se uskutečnila 16. dubna 2021.

Závěry z porady jsou k dispozici zde  [PDF, 131 kB]

Kamnář

Porada se zátupci škol k nově vytvářené bance úkolů, která nahradí od roku 2022 stávající témata písemné zkoušky pro obor Kamnář, se uskutečnila 15. dubna 2021.

Závěry z porady naleznete zde  [PDF, 207 kB] 

Potravinářská výroba, zaměření Cukrářské práce

Dne 14. dubna 2021 se z CZVV elektronickou formou přes MS Teams uskutečnila porada 31 zástupců z 24 škol k JZZZ Potravinářská výroba, zaměření Cukrářské práce. Hlavním předmětem porady byly náměty na revizi banky úloh pro písemnou zkoušku pro školní rok 2021/2022.

Závěry z porady jsou k dispozici ke stažení zde  [PDF, 238 kB]

Truhlářská a čalounická výroba, zaměření Truhlářská výroba

Porada se zástupci škol vyučujících obor Truhlářská a čalounická výroba, zaměření Truhlářská výroba se uskutečnila v Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) přes MS Teams dne 25.března 2021. Porady se zúčastnilo celkem 21 zástupců z 18 škol. Hlavním tématem porady byla banka úloh pro písemnou zkoušku.

Závěry z porady jsou k dispozici ke stažení zde [PDF, 224 kB]

Přílohu k zápisu naleznete zde [PDF, 457 kB]

Dřevařská výroba

Porada k podobě závěrečné zkoušky v oboru Dřevařská výroba proběhla 18. února 2021 za účasti zástupců 5 škol, které tento obor vyučují. Porada byla uspořádána z podnětu škol, které při testování nově vznikající banky písemné zkoušky oboru upozornily na problém chybějícího zaměření pro základy truhlářských činností. Hlavním předmětem porady proto byla diskuze k uspořádání banky, okrajově bylo probráno rovněž stávající uspořádání praktické a ústní zkoušky.

Závěry z porady naleznete zde  [PDF, 145 kB]

Zahradník

První porada se zástupci škol v novém roce byla věnována závěrečné zkoušce v oboru Zahradník. Zástupci Oddělení závěrečné zkoušky Centra, NPI ČR a 24 středních škol se na toto téma setkali online 19. ledna 2021. Účastníci se shodli na několika budoucích úpravách písemné a praktické zkoušky a stanovili harmonogram provedení změn.

Závěry z porady jsou k dispozici ke stažení zde  [PDF, 177 kB]

Jezdec a chovatel koní

Poslední porada se zástupci středních škol v letošním roce se uskutečnila 16. prosince 2020, a to opět distančním způsobem. Za účasti 13 zástupců z 9 středních škol, pracovníků Oddělení závěrečné zkoušky a zástupkyně NPI ČR byly projednány navrhované změny spočívající v revizi banky úkolů a testových otázek pro písemnou zkoušku, optimalizace přiřazení podotázek z Obecného přehledu ze světa práce u ústní zkoušky a další revize ústní zkoušky pro termín červen 2022. Závěry z porady jsou k dispozici ke stažení zde.  [PDF, 177 kB]

Truhlář a Truhlářská a čalounická výroba

V pátek 11. prosince 2020 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání uspořádalo prostřednictvím aplikace MS Teams poradu se zástupci 21 škol, na kterých jsou vyučovány obory Truhlář a Truhlářská a čalounická výroba. Tématem porady byla podoba závěrečné zkoušky v těchto oborech vzdělání a implementace navržených změn u jednotlivých zkoušek. 

Závěry z porady jsou k dispozici ke stažení zde  [PDF, 269 kB]

Textilní a oděvní výroba

Porada se zástupci škol vyučujících obor Textilní a oděvní výroba se uskutečnila v Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) přes MS Teams dne 4. prosince 2020. 

Porady se zúčastnili zástupci 4 škol a pracovníci Oddělení závěrečné zkoušky CZVV. Porada byla zaměřena na tvorbu banky úkolů pro generování témat písemné zkoušky, která byla doposud realizována formou výběru a zadávání pevně stanovených jednotlivých témat.

Závěry z porady jsou k dispozici ke stažení zde  [PDF, 232 kB]

Starší porady

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.