Inovace témat i struktury jednotných zadání probíhá průběžně na základě připomínek ze škol. Pedagogové mohou dávat své podněty prostřednictvím zpětné vazby po každém termínu závěrečné zkoušky a také přímo při poradách, které CZVV pořádá k jednotlivých oborům a kde probíhají konzultace mezi zástupci škol vyučujících daný obor s pracovníky CZVV. V jednotlivých záložkách naleznete přehled výstupů z porad se zástupci škol, které vyučují žáky v příslušných oborech vzdělání.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo