Závěrečná zkouška

Zástupci škol byli seznámeni s návrhem struktury a obsahu jednotlivých oblastí připravované banky úkolů na poradě konané 21. dubna 2021.

Společně se zástupci Centra a NPI ČR se porady zúčastnilo 17 zástupců ze 14 škol, ve kterých se obor vyučuje. V rámci porady proběhla diskuze na téma základní struktury a členění banky úkolů, zároveň byl ustaven autorský tým z řad zástupců škol, který se bude zabývat činnostmi spojenými s revizí, úpravou a tvorbou vybraných oblastí banky.

Zápisy z dalších porad pro jiné obory vzdělání naleznete v sekci Porady se zástupci škol.

Informace k vyplňování vysvědčení a protokolu o závěrečné zkoušce v letošním školním roce

15.06.2021

Na základě častých dotazů ze škol týkajících se vyplňování tiskopisů o závěrečné zkoušce ve školním roce 2020/2021 zveřejňujeme vyjádření MŠMT k této problematice.

... více

Centrum uspořádalo poradu se školami o podobě závěrečné zkoušky v oborech Elektrikář a Elektrikář - silnoproud

04.06.2021

Porada proběhla na konci května za účasti zástupců 25 škol, které vyučují oba dva obory vzdělání.

... více

Setkání se zástupci škol na téma samostatné odborné práce v oboru Truhlář

02.06.2021

V rámci porady se školami s největším počtem žáků v oboru bylo prezentováno nově vytvořené téma samostatné odborné práce Truhlář a návazné téma praktické zkoušky Truhlářský výrobek.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo