Závěrečná zkouška v oborech vzdělání s výučním listem ve školním roce 2020/2021

Podobu závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 upravilo opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 29. 1. 2021 [PDF, 314 kB]. Nejdůležitější změny týkající se konání závěrečné zkoušky naleznete v následujícím přehledu.

Dne 15. 2. 2021 byl k opatření obecné povahy vydán dodatek  [PDF, 2,4 MB], upravující původní znění, a doprovodná metodika  [PDF, 636 kB], věnující se ukončování vzdělávání a konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021.

  1. Závěrečnou zkoušku mohli konat všichni žáci posledních ročníků, kteří prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021.
  2. Období pro konání závěrečné zkoušky v řádném termínu bylo prodlouženo do 31. srpna 2021.
  3. Závěrečná zkouška se skládala z praktické zkoušky, a dále z písemné zkoušky, nebo ústní zkoušky podle výběru ředitele školy, tzn. že praktická zkouška byla povinná pro všechny žáky a ředitel školy rozhodnul, zda druhou zkoušku budou žáci konali formou písemné zkoušky, nebo ústní zkoušky.
  4. Písemná zkouška trvala nejdéle 270 minut, tzn. že všem žákům byl prodloužen čas z původních o 30 minut. 
  5. Pořadí jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky stanovil ředitel školy.
  6. Pravidla pro přípravu zadání závěrečných zkoušek zůstala nezměněna, škola byla povinna využít jednotných zadání a související zkušební dokumentaci, která byla pro termín červen 2021 zveřejněna v březnu 2021.
  7. Ředitel školy měl možnost jednotné zadání a související zkušební dokumentaci adaptovat v nezbytně nutné míře v podmínkách školy, pokud k tomu byly zvláštní důvody, a to tak, aby zůstala zachována jejich podstata. Taková úprava mohla být nezbytná u praktické zkoušky, kterou nebylo možné realizovat na pracovištích u zaměstnavatelů a kterou bylo nutné vykonat v podmínkách školního pracoviště.
  8. Termíny konání jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky zveřejnil ředitel školy na internetových stránkách školy a seznámil s nimi žáky do 15. března 2021.

Kompletní právní rámec závěrečné zkoušky ve sškolním roce 2020/2021 naleznete v sekci Právní předpisy.

Termíny související se závěrečnou zkouškou v učebních oborech

Leden Zveřejnění témat pro samostatné odborné práce – učitelé zadají tato témata žákům třetích ročníků v 15 oborech či zaměřeních
Únor Testování elektronické zkoušky
Březen

Zpřístupnění jednotných zadání pro termín ZZ v červnu

Vyhlášení soutěže SOP

Červen

Základní termín závěrečné zkoušky (v návaznosti na opatření MŠMT se období pro konání zkoušky prodlužuje do 31. srpna 2021)

30. června ‒ uzávěrka souteže SOP

Srpen Zpřístupnění jednotných zadání pro zářijový termín ZZ 
Září

Opravný a náhradní termín ZZ

Říjen‒listopad

Vyhodnocení zpětné vazby ze škol

Úprava a aktualizace jednotných zadání podle zpětné vazby

Příprava bank úkolů pro písemnou zkoušku na počítači

Soutěž samostatných odborných prací

Metodika k závěrečné zkoušce podle jednotného zadání pro školní rok 2020/2021

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.