Porada se uskutečnila dne 25. února 2020. Impuls k jejímu svolání dala Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba, která upozornila na to, že je třeba provést dílčí změny v jednotném zadání.

Porady se zúčastnili zástupci sedmi škol: OU Praha 2 – Vyšehrad, OŠ výroby a služeb Plzeň, SŠ obchodu a služeb Ústí nad Labem, SŠ profesní přípravy Hradec Králové, SŠ prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba, OU a Praktická škola Hlučín, SŠ gastronomie a obchodu Zlín. Za CZVV byla přítomna vedoucí oddělení závěrečné zkoušky a garant pro ZZ Hana Hušáková a editorka jednotného zadání pro obor 66-51-E/01 Prodavačské práce Romana Jezberová.

Závěry porady

Písemná zkouška

Účastníci porady se shodují v tom, že písemná zkouška je po revizích v OU Vyšehrad velmi dobře zpracovaná a má precizně nastavené hodnocení. Je ovšem potřeba upravit dvě oblasti - Zbožíznalství a Paragon a výpočty.

Účastníci porady se shodli na těchto změnách, které budou platit již v běžícím školním roce 2019/2020:

Zbožíznalství

Zástupci škol v rámci porady posoudili všechny úkoly oblasti Zbožíznalství, jak potravinářského, tak i nepotravinářského. Zvážili jejich vhodnost a vyřadili příliš náročné nebo podrobné úkoly (např. v oblastech železářství, galanterie apod.).

Z potravinářského sortimentu byly vyřazeny tyto úkoly: Révové víno - podle obsahu cukru; Skupiny kávovin; Dochucovací prostředky; Rozdělení potravin podle výživy.

Z nepotravinářského sortimentu byly vyřazeny úkoly: Textilní galantérie; Použití hedvábí; Použití lnu; Použití bavlny; Použití vlny; Spojovací materiál; Hrničky; Nástroje na opracování kovů a dřeva; Jízdní kola; Druhy sklenic; Broušené sklo; Zušlechťování skla; Vady skla; Výroba papíru, Gramáž papíru.

Paragon a výpočty

Nově je hodnota oblasti nastavena na 10 bodů, a to z důvodu změny bodování u úkolu Paragon. Tento úkol byl zjednodušen (žák nebude počítat DPH), a proto za něj nebude maximálně 14 bodů, ale 7 bodů.

Test

Test obsahuje celkem 210 otázek, z nichž se generuje zadání. Školy upozornily na to, že u některých otázek existuje víc správných odpovědí. Před březnovým zveřejněním jednotných zadání proto bude provedena kontrola testových otázek, kterou byla pověřena zástupkyně OŠ výroby a služeb Plzeň.

Revize banky úkolů pro písemnou zkoušku byla naplánována a odsouhlasena pro školní rok 2020/2021 a bude se týkat oblasti Zbožíznalství.

Celá oblast Zbožíznalství bude od školního roku 2020/2021 rozdělena na Zbožíznalství I – potravinářský sortiment (40 bodů) a na Zbožíznalství II – nepotravinářský sortiment (20 bodů). Tím bude zajištěno, aby žák v rámci tématu dostal otázku z obou sortimentů zboží. Zároveň dojde i ke snížení rozsahu generovaného tématu pro žáka.

Praktická zkouška

Zástupci škol vznesli připomínku k organizačním pokynům u praktické zkoušky, podle nichž tato zkouška trvá jeden den, celkem 7 hodin. Vzhledem ke specifičnosti žáků, kteří se učí v oborech kategorie E, chtějí mít školy možnost rozložit praktickou zkoušku do dvou dnů. Tato změna bude v zadávací dokumentaci provedena již pro školní rok 2019/2020, školy si tedy mohou praktickou zkoušku rozdělit do více dnů.

Ústní zkouška

Obsah témat ústní zkoušky je podle škol vyhovující. Upozornily ale na to, že je rozčleněn do příliš velkého počtu témat, což vede k tomu, že si jsou témata často obsahově podobná.

Pro školní rok 2019/2020 zůstanou témata beze změny.

Revize témat ústní zkoušky byla naplánována pro školní rok 2020/2021:

V rámci revize proběhne redukce počtu témat, a to tak, aby každé téma bylo jedinečné. Přitom každé téma se bude skládat ze dvou odborných oblastí – z Techniky prodeje a Zbožíznalství.

Revizi témat provede ve spolupráci s CZVV zástupce SŠ prof. Zdeňka Matějíčka, Ostrava-Poruba. Výsledek revize bude poskytnut k připomínkám a k doplnění všem školám do konce roku 2020.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.