Porada se zástupci škol vyučujících obor Provozní služby se uskutečnila v Centru zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) dne 13. 11. 2019. 

Zúčastnili se jí zástupci 17 škol  a pracovníci Oddělení závěrečné zkoušky CZVV: vedoucí oddělení  Hana Hušáková, editorka jednotných zadání v oborech kategorie E Renata Pyrochtová a  editorka jednotného zadání  v oboru Provozní služby  Romana Jezberová.  Účastníci se dohodli na potřebných změnách i na tom, kdo za ně bude zodpovídat.  

Písemná zkouška

Písemná zkouška se účastníkům porady jevila jako nejvíce komplikovaná část jednotného zadání, hlavně s ohledem na vyjadřovací schopnosti žáků v oborech kategorie E. Při revizi úkolů písemné zkoušky tedy dojde k těmto změnám:

  • Budou zařazeny různé formy zadávání úkolů s cílem umožnit žákům konkrétní jednoznačné odpovědi - doplňování údajů k obrázkům, slov či slovních spojení do vět, tabulky s přiřazováním vzájemně souvisejících slov, termínů apod.
  • Budou konkretizovány a rozfázovány úkoly, které jsou v současnosti zadány příliš obecně, tak aby žák mohl co nejjednodušším způsobem uvést požadovaná fakta.
  • Současně dojde i k revizi hodnocení, aby počet přidělovaných bodů odpovídal výčtu konkrétních správných údajů uvedených žákem v řešení daného úkolu.
  • Do písemné zkoušky bude zpracován a zařazen průřezový test zahrnující všechny 4 oblasti v oboru. Bude zde po dvaceti otázkách z Úklidových prací, Přípravy pokrmů, Šití a oprav prádla a Údržby prádla – praní a žehlení. Žákovi se bude generovat do tématu 20 testových otázek (v poměru 5:5:5:5), přičemž správně zodpovězená otázka = 1 bod.
  • Témata písemné zkoušky budou přebodována: Za každou základní odbornou oblast s otevřenými úkoly a odpověďmi bude žákovi přiděleno 20 bodů, tedy celkem 80 bodů + 20 bodů za test. Žák může tedy získat v písemné zkoušce maximálně 100 bodů.

Praktická zkouška

  • Současná struktura témat praktické zkoušky neobsahuje témata z Údržby prádla – praní a žehlení. Tento okruh by měl být podle účastníků porady doplněn. Kromě toho bude všech 10 dosavadních témat praktické zkoušky zrevidováno z hlediska aktuálnosti zařazených výrobků a využívaných technologií (např. zda je vhodné vyrábět u praktické zkoušky jehelníček, zda se v rámci moderních technologií dosud při šití využívá dvojitého hřbetového švu apod.).

Ústní zkouška

  • Témata jsou nyní sestavena průřezově a obsahují otázky minimálně ze tří oblastí (Úklidové práce, Příprava pokrmů, Šití a opravy prádla, Údržba prádla - praní a žehlení). Tento stav označili účastníci porady za vyhovující. Formulace některých otázek by ale měly být podle jejich názoru zjednodušeny. Proto bude zkontrolováno všech 45 témat ústní zkoušky s cílem zjednodušit případné příliš složité formulace.

Revize všech částí jednotného zadání bude provedena nejpozději do 30. 1. 2020.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.