Pokud je to nezbytné vzhledem k typu a stupni zdravotního postižení žáka, mohou být témata/úkoly jednotného zadání ve škole formálně, nikoliv obsahově upravena. Škola pak odpovídá za to, že téma přizpůsobené speciálním vzdělávacím potřebám žáka má obsah shodující se s tématem stanoveným v jednotném zadání. Do obsahu zadání lze výjimečně zasáhnout pouze v případě, že je to stanoveno v doporučení školského poradenského zařízení.

Úpravy využívají zejména speciální SŠ pro žáky se zdravotním postižením (sluchové, zrakové či tělesné postižení, kombinované vady, autismus, mentální postižení). Mohou je aplikovat i běžné školy při individuální integraci žáka se SVP, je-li to nezbytné a vyplývá-li to z doporučení školského poradenského zařízení. Formální úpravy témat stanovených v JZZZ mohou být někdy potřebné i pro žáky s těžšími stupni specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie apod.).

Cílem formálních úprav témat je, aby způsob zadání neznevýhodnil žáky, kteří mají speciální vzdělávací potřeby, tj.: 

  1. žákovi musí být téma předloženo v takové podobě, na jakou je zvyklý z průběhu vzdělávání;
  2. žákovi musí být umožněno pochopit zadané otázky a odpovídat na ně způsobem, který byl průběžně využíván při jeho výuce.

Postup při formálních úpravách obsahu témat či úkolu

  1. Škola si stáhne jednotná zadání a získá témata ve formátu PDF, který nelze upravovat. Poté si vybere témata, která využije u závěrečné zkoušky.
  2. S pomocí vhodného software je převede do otevřeného formátu (např. Word) a přizpůsobí potřebám žáků, tímto způsobem lze postupovat také u oborů, ve kterých se témata písemné zkoušky generují z banky úkolů. vygenerované téma se ve škole následně formálně upraví podle potřeb žáka.

Příklady formálních úprav témat

Pro žáky se zrakovým postižením mohou školy provádět formální úpravy zpracování témat praktické a ústní zkoušky přímo v informačním systému, tj. zvětšit písmo, změnit jeho typ, zvětšit a zvýraznit obrázky. U témat písemné zkoušky generovaných z banky úkolů to v systému dosud nelze a je třeba potřebné úpravy provést ve škole (např. vhodné nastavení tiskárny, formát papíru apod.).

Podle specifických potřeb jednotlivých žáků či skupin žáků, lze dále:

  • zestručnit formulaci otázek zadaných v rámci řešení tématu, změnit formu odpovědi žáka (např. na doplnění chybějících výrazů);
  • převést otevřené otázky do formy testových (vhodné zejména u žáků se sluchovým postižením či žáků se SPU);
  • doplnit do zadání k otázkám grafické podklady, tj. obrázky nebo fotografie strojů, zařízení, materiálů, jiných předmětů (vhodné zejména u žáků s mentálním postižením, příp. u žáků s kombinovanými vadami, pokud žáci byli zvyklí používat ve výuce názorné ukázky apod.);
  • podrobněji rozpracovat pokyny k provedení úkolu, tvorbě výrobku (vhodné zejména pro žáky s mentálním postižením, aby snadněji pochopili zadání úkolu);
  • u sluchově postižených žáků, kterým ústní komunikace činí výrazné obtíže, je také možné podrobněji rozpracovat osnovu zadání a požadované odpovědi u odborných otázek. Ústní zkoušku lze realizovat chatováním na počítači mezi žákem a učitelem. Žák si pak může vybrat, zda chce tuto zkoušku skládat ústně, příp. za přítomnosti tlumočníka ve znakované češtině, nebo písemně prostřednictvím vzájemného chatování se zkoušejícím pod dohledem zkušební komise.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.