1. Vyučující uplatní své zkušenosti se žákem získané v průběhu výuky a využije standardního doporučení ze speciálního pedagogického centra / pedagogicko-psychologické poradny, u které je žák veden. Následně posoudí zadání témat písemné, praktické a ústní zkoušky z hlediska potřeb žáka.
  2. V souladu s doporučením školského poradenského zařízení učitel navrhne konkrétní vyrovnávací a podpůrná opatření ke konání závěrečné zkoušky pro daného žáka a předloží návrh řediteli/ředitelce školy ke schválení.
  3. Ve výše stanoveném termínu poskytne rodičům žáka informace o opatřeních, které škola u závěrečné zkoušky žákovi zajistí, a o tom, že mohou požádat ředitele školy či školské poradenské zařízení o jejich přezkoumání a doplnění.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo