Zadávání témat v oborech, kde ještě neexistuje banka úkolů

V tomto případě žáci konají písemnou zkoušku písemnou formou (na papíře). Ředitel/ka školy vybere z nabídky hotových témat nejméně 3 témata, z nichž každému žákovi jedno téma přidělí. Lze postupovat např. takto (příklad pro 20 žáků v učebně):

  • vybere 3 témata a z každého tématu vytvoří 7 kopií, žáky rozdělí na skupiny A, B, C;
  • vybere 4 témata a z každého tématu vytvoří 5 kopií, žáky rozdělí na skupiny A, B, C, D.

Zadávání témat u oborů, kde existuje banka úkolů, ale písemná zkouška se píše na papír

V tomto případě každému žákovi vygeneruje a přidělí jedno téma ředitel/ka školy. Lze postupovat např. takto (příklad pro 20 žáků v učebně):

  • vygeneruje 20 témat a rozdá je žákům (podle abecedy, postupně podle jejich místa v učebně, atp.);
  • vygeneruje větší počet témat (najednou lze generovat maximálně 35) a z nich vybere 20;
  • využije možnosti opakovat dvakrát či vícekrát proces generování: např. vygeneruje napřed 20 témat, z nich vybere 10, která si uloží na PC, a v systému zadá pokyn „zahodit“, potom vygeneruje znovu 20 témat a vybere dalších 10, tím v součtu získá potřebných 20 témat;
  • stejnou sadu dvaceti vygenerovaných témat lze použít i v paralelních učebnách.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo