Výsledky žáků u závěrečných zkoušek

Informace o výsledcích žáků za červnový termín 2018 vyplnilo 280 škol (cca 56 % ze všech škol, kde v červnu proběhly závěrečné zkoušky). Údaje se týkají 100 oborů vzdělání a 11 423 žáků.

  • Žáci dosáhli v písemce průměrné známky - 2,86, při ústní zkoušce - 2,42 a při praktické zkoušce - 2,27.
  • Podobně jako v minulých letech byla pro žáky nejtěžší písemná zkouška, kde je také největší počet neúspěšných absolventů. Nesložilo ji 726 žáků (7 %) a nejčastější známka byla trojka (30 %).
  • Ústní zkoušku nesložilo 281 žáků (3 %) a nejčastější známkou je jednička (27 %).
  • U praktické zkoušky propadlo mnohem méně žáků – 276 (2 %) a nejčastějšími známkami jsou jednička a dvojka (61 %).

zpetna vazba 2018 1

zpetna vazba cerven 2018 2

zpetna vazba cerven 2018 3

 

Výsledky žáků – tabulky

Známky Písemná zkouška

Nevyplnilo

165

1

1495

2

2863

3

3346

4

2828

5

726

Celkově

11423

Známky Praktická zkouška

nevyplnilo

158

1

3326

2

3545

3

2664

4

1454

5

276

Celkově

11423

Známky Ústní zkouška

Nevyplnilo

288

1

3033

2

2941

3

2842

4

2038

5

281

Celkově

11423

Hodnocení témat

Hodnocení témat (tj. témata písemné, praktické a ústní zkoušky) vyplnilo 118 škol (necelých 24 %).

K hodnocení školy používají známkování – tématům udělovaly známky od 1 do 5.

Celková průměrná známka byla 1,33.

Známka Počet témat
1 3090
2 732
3 223
4 99
5 9
Neuvedlo známku 93

Kromě známkování mohly školy napsat konkrétní připomínky.

Celkem uvedly 4 246 hodnocení:

3 192 - hodnocení bez připomínek (školy hodnotily pouze známkou)

798 - kladné nebo neutrální hodnocení

256 (6 %) - upozornění na chyby a další připomínky

Hodnocení úkolů obsažených v bankách pro písemnou zkoušku provedlo 132 škol (cca 26 % škol). Školy hodnotily slovně celou zkoušku.

Celkem uvedly 302 hodnocení:

155 - hodnocení bez připomínek

16 - kladné hodnocení

98  - upozornění na chyby v obsahu

33 (11 %) - připomínky ke struktuře banky, příp. problémy s e-zkouškou

Možnosti zadat žákům písemku v elektronické formě využila přibližně pětina škol. Přesný počet bohužel nelze zjistit, protože mnohé školy zpětnou vazbu nevyplnily vůbec nebo neúplně. Je ale zřejmé, že narůstá počet oborů, v nichž žáci zkoušku skládali na počítači. „Je vidět, že školy, které si již zvykly na elektronickou realizaci, tak v ní pokračují a rozšiřují počet oborů, v nichž písemku takto zadávají. Ostatní se zřejmě e-zkoušky bojí nebo se jí vyhýbají,“ říká Libor Berný z Národního ústavu pro vzdělávání, který má elektronickou písemnou zkoušku na starosti. 

Jaké měly školy připomínky

I když některé školy napsaly ve zpětné vazbě celou řadu kritickým poznámek, ve většině případů jsou vyjádření učitelů k tématům či úkolům kladná nebo neutrální. Např.: Témata odpovídají potřebám oboru, bez připomínek. Někdy ale využijí formulář k delší odpovědi, jako je např. tato, která se týká oboru Mechanik opravář motorových vozidel: Písemná práce proběhla na počítači. Bezproblémový jak průběh zkoušky, tak i hodnocení hodnotiteli (i přes počáteční obavy). Čas opravování se zkrátil asi o 20 %. Odpadl tisk tisíců papírů se zadáním.

Další připomínky už jsou kritičtější a poukazují na drobný technický problém nebo nepřesnou či zastaralou formulaci zadání. Pedagogové také upozorňují, že určitá témata jsou příliš náročná (nebo také málo) nebo že kladou neadekvátní časové nároky, jinde zase vznesli požadavky na obsahové doplnění otázek, případně změnu bodového hodnocení.

Několik příkladů:

- Místo názvu pudinkový krém se uvádí základní žloutkový krém (Cukrářské práce)

- Poměrně těžké pro pochopení (u tématu s názvem „Vedení pšeničných těst, cukr“)

- Výrobek je složitější a materiálově náročnější. Třídenní zkouška je na hraně možností žáků, pokud nemají dveře dobře zvládnuté ve školním roce… (téma „dveře“ v oboru Truhlář).

Všechny tyto obsahové připomínky řeší vždy editor či editorka daného jednotného zadání a školy pak dostanou oznámení, jak byla jejich podnět vypořádán. Velmi rychle se postupuje v případě, že jde o opravu drobné chyby či formulace - taková oprava je provedena neprodleně ještě před dalším termínem závěrečných zkoušek. Podstatnější – koncepční – změny je ale možné udělat až v zadáních pro nový školní rok. Příkladem je upozornění školy (obor Malířské a natěračské práce): „Obsah otázek (písemné zkoušky) je zaměřen více na průmyslové nátěrové techniky, přičemž my se zaměřujeme na ruční techniky práce. Zařadíme si tyto požadavky do tematických plánů, aby na ně byli žáci v předstihu připravováni“. Aby byly obě techniky ve zkoušce dostatečně obsaženy, nabídl editor škole, že může připravit nové úkoly pro oblast ručních nátěrových technik, které budou vloženy do banky úkolů pro příští rok.

Velmi podstatné mohou být také připomínky, které směřují k bance úkolů a principům generování. „Takovými obory se musíme podrobně zabývat v týmu a případně změnit strukturu banky a členění tematických oblastí, případně banku „zúžit“ tj. vytvořit zaměření a odstranit nevhodné úkoly,“ upřesňuje Libor Berný.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.