Závěrečná zkouška v učebních oborech měla v roce 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 poněkud odlišný průběh. Školy byly po dlouhou dobu uzavřené a teprve v závěru karantény se mohli do škol vrátit alespoň žáci posledních ročníků, kteří se museli připravit na závěrečnou zkoušku. Přitom je zřejmé, že žákům musela především chybět praktická výuka, kterou mohli těžko provádět doma.

Školy se při organizaci závěrečné zkoušky řídily zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, který byl vydán 27. března 2020 v souvislosti s přijetím mimořádných opatření ve školství, a dále také metodickým doporučením ze strany CZVV.

Na základě ustanovení zvláštního zákona se konání závěrečné zkoušky lišilo v následujících skutečnostech:

  • Ke zkoušce byli připuštěni všichni přihlášení žáci.
  • Pořadí zkoušek mohl určit ředitel podle podmínek dané školy.
  • Praktickou zkoušku mohly školy konat náhradním způsobem, což často aplikovaly tak, že ji zkrátily na 1 den.

V rámci přípravy na závěrečnou zkoušku CZVV vydalo zejména tato metodická doporučení:

  • Školy mohly předat žákům v předstihu zadání pro písemnou zkoušku, tj. témata, z nichž jim pak u zkoušky bylo jedno přiděleno.
  • Školy mohly žákům poslat seznam všech témat pro ústní zkoušku, z nichž si při zkoušce jedno téma vylosovali.

I když organizace zkoušky byla letos částečně odlišná, učitelé měli opět možnost vyplnit dotazník obsažený v informačním systému NZZ. Tato tzv. zpětná vazba zjišťuje jednak výsledky žáků dosažené u zkoušek a jednak se v ní školy mohou vyjádřit ke kvalitě jednotných zadání a napsat své připomínky.

Výsledky žáků u závěrečných zkoušek

Celkově bylo k červnovému termínu závěrečné zkoušky přihlášeno 28 801 žáků na 500 školách. Žáci zkoušku skládali ve 109 oborech vzdělání (78 oborů kategorie H, 31 oborů kategorie E).

V rámci zpětné vazby jsme získali výsledky od 10 393 žáků (z toho 9 032 žáků v oborech kat. H a 1 361 žáků v oborech kat. E). Tyto výsledky se týkají žáků z 218 škol a 93 oborů vzdělání (63 oborů kat. H a 30 oborů kat. E)

Výsledky žáků tedy poskytlo 43,6 % škol (v roce 2019 to bylo 45,9 %, v r. 2018 – 56 %).

Písemná zkouška

Písemná zkouška je tradičně pro žáky učebních oborů nejtěžší. V červnu 2020 dosáhli průměrné známky 2,88 (pro srovnání v roce 2019 2,80; v roce 2018 2,86).

Známka z písemné zkoušky měla toto rozdělení:

KLASIFIKAČNÍ STUPEŇ  ZASTOUPENÍ ŽÁKŮ 
 1  14,6 %
 2  24,9 %
 3  27,6 %
 4  24,0 %
 5  8,9 %

V grafickém vyjádření:

 

zpetna vazba PP ZZ cerven 2020

Horší průměr měly především obory 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní (3,84), 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích (3,81), 26-59-H/01 Spojový mechanik (3,53), 36-52-H/01 Instalatér (3,5) a obor 23-52-H/01 Nástrojař (3,31). Z oborů vzdělání kategorie E se jednalo např.  o obor 41-56-E/01 Lesnické práce (3,57).

Praktická zkouška

V praktické zkoušce žáci získali průměrnou známku 2,3 (v roce 2019 žáci průměrně získali známku 2,25; v roce 2018 pak 2,27).

Známka z praktické zkoušky měla toto rozdělení:

KLASIFIKAČNÍ STUPEŇ  ZASTOUPENÍ ŽÁKŮ 
 1  29 %
 2  31 %
 3  24 %
 4  13 %
 5  3 %

V grafickém vyjádření:

Zpetna vazba PRZK cerven 2020

Horší průměr měly především obory 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní (3,08), 23-52-H/01 Nástrojař (2,72), 26-59-H/01 Spojový mechanik (2,71),  z oborů kat. E 41-55-E/01 Opravářské práce (2,74).

Ústní zkouška

Žáci, kteří v červnovém termínu konali ústní zkoušku, obdrželi průměrnou známku 2,44 (v letech 2019 a 2018 se průměrná známka příliš nelišila ‒ žáci průměrně získali známku 2,40, resp. 2,42)

Známka z ústní zkoušky měla toto rozdělení:

KLASIFIKAČNÍ STUPEŇ  ZASTOUPENÍ ŽÁKŮ 
 1  28 %
 2  26 %
 3  25 %
 4  18 %
 5  3 %

V grafickém vyjádření:

zpetna vazba UZ cerven 2020

Horší průměr měly především obor 26-59-H/01 Spojový mechanik (3,29) a obor 69-53-H/01 Operátor skladování (3,12).

Závěr

Vzhledem k mimořádným opatřením ve školství žáci měli delší čas na přípravu na všechny části závěrečné zkoušky, na druhou stranu se museli z větší části připravovat doma, což pro ně bylo náročnější. Navíc výsledky mohly být horší také z toho důvodu, že k závěrečné zkoušce šli všichni žáci 3. ročníků, tedy i ti, kteří by jinak pro špatný prospěch ke zkoušce připuštěni nebyli.

Srovnání s minulými roky ale ukazuje, že výsledky žáků se nijak zásadně nevymykají oproti předcházejícím školním rokům. Ve všech částech závěrečné zkoušky dosáhli žáci nepatrně horších průměrných známek,nešlo ale o podstatný rozdíl. Je vidět, že učitelům i žákům se podařilo překonat handicap spojený se zavřením škol.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.