Závěrečná zkouška v učebních oborech měla v roce 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 poněkud odlišný průběh.

Školy byly po dlouhou dobu uzavřené a teprve v závěru karantény se mohli do škol vrátit alespoň žáci posledních ročníků, kteří se museli připravit na závěrečnou zkoušku. Přitom je zřejmé, že žákům musela především chybět praktická výuka, kterou mohli těžko provádět doma.

Školy se při organizaci závěrečné zkoušky řídily zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, který byl vydán 27. března 2020 v souvislosti s přijetím mimořádných opatření ve školství, a dále také metodickým doporučením ze strany CZVV.

Na základě ustanovení zvláštního zákona se konání závěrečné zkoušky lišilo v následujících skutečnostech:

  • Ke zkoušce byli připuštěni všichni přihlášení žáci.
  • Pořadí zkoušek mohl určit ředitel podle podmínek dané školy.
  • Praktickou zkoušku mohly školy konat náhradním způsobem, což často aplikovaly tak, že ji zkrátily na 1 den.

V rámci přípravy na závěrečnou zkoušku CZVV vydalo zejména tato metodická doporučení:

  • Školy mohly předat žákům v předstihu zadání pro písemnou zkoušku, tj. témata, z nichž jim pak u zkoušky bylo jedno přiděleno.
  • Školy mohly žákům poslat seznam všech témat pro ústní zkoušku, z nichž si při zkoušce jedno téma vylosovali.

I když organizace zkoušky byla letos částečně odlišná, učitelé měli opět možnost vyplnit dotazník obsažený v informačním systému NZZ. Tato tzv. zpětná vazba zjišťuje jednak výsledky žáků dosažené u zkoušek a jednak se v ní školy mohou vyjádřit ke kvalitě jednotných zadání a napsat své připomínky.

Výsledky žáků u závěrečných zkoušek

Celkově bylo k červnovému termínu závěrečné zkoušky přihlášeno 28 801 žáků na 500 školách. Žáci zkoušku skládali ve 109 oborech vzdělání (78 oborů kategorie H, 31 oborů kategorie E).

V rámci zpětné vazby jsme získali výsledky od 10 393 žáků (z toho 9 032 žáků v oborech kat. H a 1 361 žáků v oborech kat. E). Tyto výsledky se týkají žáků z 218 škol a 93 oborů vzdělání (63 oborů kat. H a 30 oborů kat. E)

Výsledky žáků tedy poskytlo 43,6 % škol (v roce 2019 to bylo 45,9 %, v r. 2018 – 56 %).

Písemná zkouška

Písemná zkouška je tradičně pro žáky učebních oborů nejtěžší. V červnu 2020 dosáhli průměrné známky 2,88 (pro srovnání v roce 2019 2,80; v roce 2018 2,86).

Známka z písemné zkoušky měla toto rozdělení:

KLASIFIKAČNÍ STUPEŇ  ZASTOUPENÍ ŽÁKŮ 
 1  14,6 %
 2  24,9 %
 3  27,6 %
 4  24,0 %
 5  8,9 %

V grafickém vyjádření:

 

zpetna vazba PP ZZ cerven 2020

Horší průměr měly především obory 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní (3,84), 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích (3,81), 26-59-H/01 Spojový mechanik (3,53), 36-52-H/01 Instalatér (3,5) a obor 23-52-H/01 Nástrojař (3,31). Z oborů vzdělání kategorie E se jednalo např.  o obor 41-56-E/01 Lesnické práce (3,57).

Praktická zkouška

V praktické zkoušce žáci získali průměrnou známku 2,3 (v roce 2019 žáci průměrně získali známku 2,25; v roce 2018 pak 2,27).

Známka z praktické zkoušky měla toto rozdělení:

KLASIFIKAČNÍ STUPEŇ  ZASTOUPENÍ ŽÁKŮ 
 1  29 %
 2  31 %
 3  24 %
 4  13 %
 5  3 %

V grafickém vyjádření:

Zpetna vazba PRZK cerven 2020

Horší průměr měly především obory 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní (3,08), 23-52-H/01 Nástrojař (2,72), 26-59-H/01 Spojový mechanik (2,71),  z oborů kat. E 41-55-E/01 Opravářské práce (2,74).

Ústní zkouška

Žáci, kteří v červnovém termínu konali ústní zkoušku, obdrželi průměrnou známku 2,44 (v letech 2019 a 2018 se průměrná známka příliš nelišila ‒ žáci průměrně získali známku 2,40, resp. 2,42)

Známka z ústní zkoušky měla toto rozdělení:

KLASIFIKAČNÍ STUPEŇ  ZASTOUPENÍ ŽÁKŮ 
 1  28 %
 2  26 %
 3  25 %
 4  18 %
 5  3 %

V grafickém vyjádření:

zpetna vazba UZ cerven 2020

Horší průměr měly především obor 26-59-H/01 Spojový mechanik (3,29) a obor 69-53-H/01 Operátor skladování (3,12).

Závěr

Vzhledem k mimořádným opatřením ve školství žáci měli delší čas na přípravu na všechny části závěrečné zkoušky, na druhou stranu se museli z větší části připravovat doma, což pro ně bylo náročnější. Navíc výsledky mohly být horší také z toho důvodu, že k závěrečné zkoušce šli všichni žáci 3. ročníků, tedy i ti, kteří by jinak pro špatný prospěch ke zkoušce připuštěni nebyli.

Srovnání s minulými roky ale ukazuje, že výsledky žáků se nijak zásadně nevymykají oproti předcházejícím školním rokům. Ve všech částech závěrečné zkoušky dosáhli žáci nepatrně horších průměrných známek,nešlo ale o podstatný rozdíl. Je vidět, že učitelům i žákům se podařilo překonat handicap spojený se zavřením škol.

Zveřejnění témat samostatné odborné práce pro školní rok 2020/2021

23.11.2020

Témata samostatných odborných prací (SOP) pro školní rok 2020/2021 byla publikována v informačním systému závěrečné zkoušky.

... více

Informace MŠMT k provozu škol od 25. listopadu

20.11.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo informaci, jež stanovuje bližší podmínky provozu škol od konce listopadu 2020.

... více

Co ukázala zpětná vazba o výsledcích žáků při závěrečné zkoušce v roce 2020

04.11.2020

Závěrečná zkouška v učebních oborech měla v roce 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 poněkud odlišný průběh.

... více

Jednotná zadání pro závěrečné zkoušky v prosincovém termínu jsou k dispozici školám

07.10.2020

V informačním systému byla zveřejněna jednotná zadání závěrečných zkoušek v učebních oborech připravená pro termín prosinec 2020.

... více

Výsledky soutěže samostatných odborných prací v učebních oborech

16.09.2020

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vyhodnotilo ve spolupráci s Hospodářskou komorou devátý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP).

... více

Jednotná zadání pro závěrečnou zkoušku jsou od dnešního dne zpřístupňována školám

15.07.2020

V informačním systému byla zveřejněna jednotná zadání závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem pro školní rok 2019/2020, termín září 2020.

... více

Metodický pokyn k realizaci závěrečné zkoušky v podzimním termínu

03.07.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro školy informaci ke zvláštním pravidlům pro ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou v podzimním termínu 2020.

... více

Ministerstvo vydalo prováděcí vyhlášku a metodiky ke speciálnímu zákonu č. 135/2020 Sb.

11.05.2020

Vyhláška a metodické pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stanovují bližší podrobnosti ke konání přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek ve školním roce 2019/2020.

... více

Začíná soutěž samostatných odborných prací v učebních oborech

07.04.2020

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR devátý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP).

... více

Zákon upravující pravidla příjímaní ke vzdělávání ve střední škole a ukončování středního vzdělávání byl vyhlášen ve Sbírce zákonů

27.03.2020

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, upravuje pro školní rok 2019/2020 pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přijímací zkoušky a pravidla konání maturitní a závěrečné zkoušky.

... více

Příprava škol a žáků na závěrečné zkoušky v současné situaci

26.03.2020

V souvisosti s uzavřením škol Centrum uveřejňuje doporučení pro školy a žáky k přípravě na ústní zkoušky, písemné zkoušky a ke zpracování samostatné odborné práce.

... více

Web MŠMT pro podporu vzdělávání na dálku a nejčastější dotazy k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirem

25.03.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo v souvislosti s šířením koronaviru v České republice a následným uzavřením škol nový web pro podporu vzdělávání na dálku a zveřejnilo odpovědi na nejčastější dotazy týkající se mimořádných opatření ve školství.

... více

Tisková zpráva MŠMT k plánovanému průběhu maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a přijímacích zkoušek

23.03.2020

Centrum uveřejňuje text tiskové zprávy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k plánovanému průběhu maturitní zkoušky, jednotné přijímací zkoušky a závěrečné zkoušky v souvislosti s řešením mimořádné situace v důsledku šíření koronavirové nákazy.

... více

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

10.03.2020

Centrum uveřejňuje doplňující informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol.

... více

Jednotná zadání pro závěrečnou zkoušku jsou od dnešního dne zpřístupňována školám

02.03.2020

V informačním systému byla zveřejněna jednotná zadání závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem pro školní rok 2019/2020, termín červen 2020.

... více

V CZVV se konala porada k oboru Prodavačské práce

25.02.2020

Porada se uskutečnila dne 25. února 2020. Impuls k jejímu svolání dala Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba, která upozornila na to, že je třeba provést dílčí změny v jednotném zadání.

... více

Centrum zveřejnilo metodickou publikaci ke konání závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

20.02.2020

Právě jsme vydali metodickou publikaci Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2019/2020. Tuto metodickou publikaci v elektronické podobě každoročně aktualizujeme a vydáváme na pomoc pedagogům, kteří ve školách připravují závěrečné zkoušky.

... více

Nový web závěrečné zkoušky byl spuštěn

07.01.2020

V návaznosti na převedení agendy zajišťování závěrečné zkoušky v oborech s výučním listem z Národního ústavu pro vzdělávání na Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání byl zpřístupněn nový web závěrečné zkoušky.

... více

Témata samostatných odborných prací v rámci praktických zkoušek byla zveřejněna

02.01.2020

Od 2. ledna 2020 jsou v informačním systému pro školy zveřejněna témata samostatných odborných prací ve vybraných oborech a zaměřeních. Na začátku 2. pololetí mohou žáci začít své práce připravovat.

... více

Porada k oboru vzdělání Práce ve stravování

19.11.2019

Porada se zástupci škol vyučujících obor Práce ve stravování se uskutečnila v Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) dne 18. 11. 2019. 

... více

Co ukázala zpětná vazba ze škol

15.11.2019

Po skončení každého termínu závěrečných zkoušek mají školy možnost vyplnit dotazník připravený v informačním systému.  Tato tzv. zpětná vazba zjišťuje na jedné straně výsledky žáků dosažené u zkoušek a na druhé straně se v ní školy mohou vyjádřit ke kvalitě jednotných zadání a napsat své připomínky.

... více

Porada k oboru vzdělání Provozní služby

14.11.2019

Porada se zástupci škol vyučujících obor Provozní služby se uskutečnila v Centru zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) dne 13. 11. 2019. 

... více

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání převzalo od 1. října 2019 agendu závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem

01.10.2019

Od 1. října 2019 byla převedena agenda zajišťování závěrečné zkoušky v oborech s výučním listem z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) na Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV). Stalo se tak na základě Opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 26. června 2019.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo